English-Turkish translations for cracker:

kraker · bisküvi · kırıcı · other translations

cracker kraker

Chocolate peanuts, small chocolate bars, four bottles of wine, half bottle of rum and nine crackers.

Fıstıklı çikolata, küçük çikolatalar, dört şişe şarap, yarım şişe rom ve dokuz kraker.

Do you want a cracker?

Bir kraker ister misin?

Oysters are a vehicle for crackers and ketchup.

İstiridye, kraker ve ketçap için bir araçtır.

Click to see more example sentences
cracker bisküvi

Here the canned meat crackers, medicines and a bottle of whiskey.

Burada konserve et bisküviler, ilaçlar ve bir şişe viski.

And we've got rice crackers oranges and green tea.

Ayrıca pirinç bisküvileri portakal yeşil çay var.

I've got cheddar cheese and crackers. Danishes, doughnuts, croissants.

Çedar var, krikkrak, Danimarka bisküvisi ve çörek var.

Click to see more example sentences
cracker kırıcı

Dean winchester "nut-cracker" champion!

Dean Winchester, Ceviz Kırıcı'nın galibi!

Give me the stones, you fat cracker motherfucker.

Bana taşları ver, seni şişman kırıcı pislik.