English-Turkish translations for cracking:

çatlak · kırma · other translations

cracking çatlak

There's always a crack, and I'll find it.

Her zaman bir çatlak vardır, ve onu bulacağım.

There's a crack in it!

Burada bir çatlak var.

And why are you dressed as a crack dealer?

Ve neden çatlak bir torbacı gibi giyindin?

Click to see more example sentences
cracking kırma

It's an ASCD, an automated safe-cracking device.

Bu bir OGKC, otomatik güvenlik kırma cihazı.

Cracking your skuIl.

Senin kafanı kırmayı.