English-Turkish translations for craft:

gemiler, gemi · sanat · zanaat · el sanatı · uçak · tekne · elişi · sandal · beceri · other translations

craft gemiler, gemi

This is Green Lantern craft Interceptor requesting emergency landing.

Burası Yeşil Fener kurtarma gemisi. Acil iniş izni istiyoruz.

Sir, unidentified craft approaching.

Efendim, tanımlanamayan bir gemi yaklaşıyor.

Federation craft please, you must help me!

Federasyon gemisi, lütfen! Bana yardım etmelisiniz!

Click to see more example sentences
craft sanat

Sir, there's still no contact with the Enterprise Group crafts

Efendim, Girişim Grubu el sanatları ile temas hala var

This is arts and crafts.

Bu sanat ve zanaat.

They had a crafts shop and a volleyball team.

El sanatları dükkanı ve bir de voleybol takımı var.

Click to see more example sentences
craft zanaat

She wasn't as serious about her craft as I thought, and I just got sick of dealing with her.

O ben düşünce olarak onu zanaat hakkında kadar ciddi değildi ve ben sadece onunla ilgili hasta var.

Nuclear energy was a craft before it was a science.

Nükleer enerji bilim dalı olmadan önce bir zanaat idi.

She begged me to teach him a craft, but no good deed goes unpunished.

Ona bir zanaat öğretmem için yalvardı ama hiçbir sevap cezasız kalmaz.

Click to see more example sentences
craft el sanatı

Sir, there's still no contact with the Enterprise Group crafts

Efendim, Girişim Grubu el sanatları ile temas hala var

I want you two to really learn your crafts here.

Gerçekten burada el sanatları öğrenmek için iki istiyorum.

They had a crafts shop and a volleyball team.

El sanatları dükkanı ve bir de voleybol takımı var.

Click to see more example sentences
craft uçak

But it's only a one-man craft.

Ama bu tek kişilik bir uçak.

But it's only a one-man craft, I say.

Ama bu tek kişilik bir uçak. Diyorum.

Unidentified craft, do you copy?

kimliği belirsiz uçak. Duyuyor musun?

Click to see more example sentences
craft tekne

I chartered a smaller craft too for the recovery mission.

Ben de küçük bir tekne kiralamış kurtarma misyonu için.

Sorry, but it's a one-man craft.

Üzgünüm ama bu tekne tek kişilik.

Yo-ho, small craft still closing.

Yo-ho, küçük tekne hala yaklaşıyor.

craft elişi

What's your favorite craft?

En sevdiğin elişi ne?

This is Coach Sue's craft room.

Burası Koç Sue'nun elişi odası.

craft sandal

Small-craft warnings Block Island to Hatteras". Whatever that means.

Block Island'dan Hatteras'a," "sandal ikaz veriyor." bu ne demekse artık.

craft beceri

His good craft against mine.

Onun becerileri benimkine karşı.