English-Turkish translations for crank:

krank · çevirme · asabi · other translations

crank krank

Now that there's no crank and it's dead easy.

Artık krank kolu yok, ve çok kolay.

I may have to crank this up a notch or two.

Ben krank gerekebilir Bu kadar bir çentik ya da iki.

crank çevirme

Crank it, Homer.

Çevir şunu, Homer.

crank asabi

She was a strung-out, crank-addicted cannibal, dabbled in vampirism and necromancy.

Kendisi asabi, uyuşturucu bağımlısı bir yamyamdı. Vampirlik ve ölüsevicilikle ilgilenirdi.