English-Turkish translations for cranny:

kuytu · çatlak · Bucak · other translations

cranny kuytu

This place has a lot of old nooks and crannies.

Burada çok fazla kuytu yer ve çatlak var.

I know every nook and cranny, every secret spot.

Her bir kuytu köşeyi, her gizli yeri biliyorum.

All little nooks and crannies weird wind comes around.

Küçük kuytu köşelerden ve yarıklardan rüzgar girip çıkıyor.

Click to see more example sentences
cranny çatlak

This place has a lot of old nooks and crannies.

Burada çok fazla kuytu yer ve çatlak var.

Fills up every nook and cranny

Her köşeyi ve her çatlağı doldurur.

cranny Bucak

Everyone has secret nooks and crannies.

Herkesin gizli bir köşe bucağı vardır.