English-Turkish translations for crayfish:

kerevit · other translations

crayfish kerevit

No! No crayfish sandwich for Vod.

Hayır, Vod için kerevitli sandviç yok.

Have you ordered crayfish?

Kerevit sipariş ettin mi?

Crayfish black, and loathsome leeches,

Kara kerevit ve iğrenç sülükler,

Click to see more example sentences