English-Turkish translations for craze:

çılgınlık · moda · other translations

craze çılgınlık

I am his only worthy son, you crazed woman, he would never hurt me,

Tek değerli oğlu benim. Seni çılgın kadın! O beni asla incitmez!

Or maybe she's just some crazed fan, like Kathy bates in "misery.

Ya da kendisi "Misery"deki Kathy Bates gibi çılgın bir hayran.

No, the latest American craze, pal, is firing weirdos like you!

Hayır, son amerikan çılgınlığı, dostum, senin gibi ucubeleri kovmak!

Click to see more example sentences
craze moda

It seems historical digs are back in fashion, the latest underground craze.

Tarihi kazılar tekrar moda olmuş gibi görünüyor, en son yeraltı çılgınlığı.

That explains it. Bible-crazed killer picks on fashion-obsessed PR guy.

Bu açıklar, İncil hastası katil, moda uzmanı tanıtımcıya taktı,

Bible-crazed killer picks on fashion-obsessed PR guy.

İncil manyağı katil moda-takıntılı bir adamı vurdu.