English-Turkish translations for credibility:

güven, güvenirlik · güvenilirlik · itibar · other translations

credibility güven, güvenirlik

You're not a credible witness.

Sen güvenilir bir şahit değilsin.

She's not a credible witness.

O güvenilir bir tanık değildi.

He's a very credible witness.

Oldukça güvenilir bir tanık.

Click to see more example sentences
credibility güvenilirlik

In the world we live, there's this umbilical cord between fame and credibility,

Yaşadığımız dünyada, şöhret ve güvenilirlik arasında bir göbek bağı var.

Yeah, it's a credibility issue, it's all about mystique as well.

Evet, bu bir güvenilirlik sorunu, her şey gizemle ilgili

It's a credibility issue.

Bu bir güvenilirlik sorunu.

Click to see more example sentences
credibility itibar

I have an innate street credibility.

Bende doğuştan gelen bir sokak itibarı var.