English-Turkish translations for credible:

güvenilir · inandırıcı, inanılır · other translations

credible güvenilir

You're not a credible witness.

Sen güvenilir bir şahit değilsin.

She's not a credible witness.

O güvenilir bir tanık değildi.

He's a very credible witness.

Oldukça güvenilir bir tanık.

Click to see more example sentences
credible inandırıcı, inanılır

No, ma'am, but we have received a credible threat.

Hayır hanımefendi, ama inandırıcı bir tehdit var.

This story, ma'am, is not credible.

Bu hikaye inandırıcı değil, efendim.

Uh, that's not credible.

Bu hiç inandırıcı değil.

Click to see more example sentences