English-Turkish translations for credulous:

saf · other translations

credulous saf

Because, my credulous van pelt spirits are smoke and mirrors

Çünkü, benim saf Van Pelt'im ruhlar duman ve yansımalardan oluşur.

We're believers, doctor, not simply credulous.

Biz müminiz Doktor basit saflar değil.