English-Turkish translations for creeper:

sarmaşık · sürüngen · dalkavuk · other translations

creeper sarmaşık

Do you have a creeper inside or something?

Eğer içinde sarmaşık ya da bir şey var mı?

So "The creeper," does that mean anything to you?

Sarmaşık", bu sana bir şey ifade ediyor mu?

Her limbs long and languorous like the creeper.

Bacakları uzun ve baştan çıkarıcı, ve sarmaşık gibi.

Click to see more example sentences
creeper sürüngen

Jeepers Creepers, where'd you get those eyes?

Leş yiyenler, sürüngenler, Nerden aldın o gözleri?

You're the Creeper, aren't you?

Sen Sürüngen'sin, değil mi?

Jeepers Creepers, where'd you get those peepers?

Leş yiyenler, sürüngenler, Nerden aldın o dilleri?

creeper dalkavuk

This is Estee, A.K.A., my royal minder, but I've just been calling her "Creeper" for short.

Bu Estee, nam-ı diğer benim asil gözetmenim ama ben ona kısaca "dalkavuk" diyorum.

A.K.A. my royal minder, but I've just been calling her "Creeper" for short.

Nam-ı diğer benim asil gözetmenim ama ben ona kısaca "Dalkavuk" diyorum.

Got us a creeper, Governor.

Bir dalkavuk geldi, Vali.