English-Turkish translations for cretaceous:

Kretase · other translations

cretaceous Kretase

A Cretaceous era therapod dinosaur.

Bir Kretase çağı Therapod dinozoru.

Cretaceous era marine predator.

Kretase çağı deniz predatörü.