English-Turkish translations for crevasse:

yarık · other translations

crevasse yarık

There was a tremor, And Scott fell through the snow into a crevasse.

Bir sarsıntı oldu ve Scott karın içinden bir buz yarığına düştü.

Lieutenant Scott fell into a crevasse.

Teğmen Scott bir buz yarığına düşmüş.

We got a crevasse right here.

Tam burada buzul yarığı var.

Click to see more example sentences