English-Turkish translations for crevice:

yarık · other translations

crevice yarık

Even something as smooth as a pool ball has tiny crevices, wrinkles and voids.

Bir bilardo topu kadar pürüzsüz bir şeyin bile minik yarıkları, çıkıntıları ve boşlukları vardır.

The surface heaves and flexes, creating ridges and deep crevices.

Yüzey yükselir ve genişler yüksek sırtlar ve derin yarıklar oluşturur.

However,it left an odd textural stain in the crevice.

Ancak yarıkta, tuhaf bir yapısal leke bırakmış.