English-Turkish translations for crib:

beşik · ev · other translations

crib ev

One day in an empty house I found a baby in its crib

Bir gün böyle boş bir evde beşiğinde bir bebek bulmuştum

Luckily my place has room for a crib.

Neyse ki evimde beşik için yer var.

Welcome to Oscar's crib.

Oscar'ın evine hoş geldiniz.

Be at Neesey's crib in a hour.

Bir saat içinde Neesey'in evinde ol.

Your car's nicer than my crib, gingy.

Araban benim evimden daha güzel, Gingy.

Nice crib, arkady.

Güzel ev Arkady.

This nicer than some cribs.

Bazı evlerden daha ferah.

Where's Paulette's crib?

Paulette'in evi neresi?