English-Turkish translations for cricket:

kriket · çekirge · cırcır · cırcırböceği · cırcır böceği · other translations

cricket kriket

Well, it's a brilliant day for a long and confusing game of cricket.

Uzun ve karışık bir kriket maçı için mükemmel bir gün.

Perhaps we can arrange a cricket match, too.

Belki de bir kriket maçı da ayarlarız.

I'll be a cricket star.

Bir kriket yıldızı olacağım.

Click to see more example sentences
cricket çekirge

What a stupid name for a cricket.

Bir çekirge için ne kadar saçma bir isim.

Toby is an absurd name for a cricket.

Toby, bir çekirge için saçma bir isim.

Must be a really fat cricket.

Cidden şişman bir çekirge olmalı.

Click to see more example sentences
cricket cırcır

It was funny when you chased that cricket, then there was one more, then one more.

O cırcır böceğini kovalaman çok komikti. Bir tane daha, sonra bir tane daha.

What? A little cricket in a cage.

Bir kafeste, küçük bir cırcır böceği.

Pak Tou, catch a cricket for me please.

Pak Tou, benim için bir cırcır böceği yakala.

Click to see more example sentences
cricket cırcırböceği

Sometimes I feel like your conscience like that little cricket, Jiminy Hiccup.

Bazen senin bilincinmişim gibi hissediyorum. Jiminy Hiccup isimli cırcırböceği gibi.

He's Jiminy Cricket's best friend, and Marco's yours.

O Cırcırböceği Jiminy'nin en yakın arkadaşı, Marco da senin.

Well, it's a cricket.

Şey, bu bir cırcırböceği.

Click to see more example sentences
cricket cırcır böceği

It's like a giant cricket.

Büyük bir cırcır böceği gibi.

What? A little cricket in a cage.

Bir kafeste, küçük bir cırcır böceği.

That, my friend, is the jerusalem cricket,

O benim arkadaşım. Bir Kudüs cırcır böceği.

Click to see more example sentences