English-Turkish translations for cripple:

sakat · kötürüm · Topal · sakatlamak · sakat etmek · sakat insan · özürlü · arızalı., arızalı · other translations

cripple sakat

A poor cripple dying of hunger and thirst what good could life be to a man like that?

Açlık ve susuzluktan kıvranan zavallı bir sakat. Öyle bir adam için nasıl iyi bir hayat olabilir ki?

If ever there was a powerful king, it is that cripple, not your aloof Ferdinand.

Eğer güçlü bir kral varsa, o da bu sakat kraldır. Senin ilgisiz Ferdinand'ın değil.

Working with crippled people is really important.

Sakat insanlarla çalışmak gerçekten çok önemli.

Click to see more example sentences
cripple kötürüm

Neither Captain Wu nor Officer Gu looked at the cripple once throughout the whole meal

Ne Yüzbaşı Wu ne de Memur Gu, yemek boyunca kötürüme bir kez olsun bakmadı.

But he's a cripple.

Ama o bir kötürüm.

A crippled beggar knew a priceless secret.

Kötürüm bir adam, paha biçilmez bir sır biliyordu.

Click to see more example sentences
cripple Topal

That was twenty years ago and now she's a cripple.

Bu yirmi yıl önce olan bir şey. ve şimdi topal.

Walter, for Christ's sake, he's a cripple!

Walter, Tanrı aşkına dostum, adam topal.

The cripple died!

O öldü! Topal!

Click to see more example sentences
cripple sakatlamak

Just you and me in cripple heaven.

Sadece sen ve ben, sakatlar cennetindeyiz.

And like all cripples, I've got a filthy temper.

Ve tüm sakatlar gibi, çok pis bir tabiatım var.

This year, I think it's cripples.

Bu yılki, sanırım sakatlar yararına.

Click to see more example sentences
cripple sakat etmek

My wife left me. My colleague's dead, and my best friend's a cripple.

Karım beni terk etti, meslektaşım öldü ve en iyi arkadaşım sakat kaldı.

This little girl, this poor little crippled girl, thanks Jesus just for sparin' her life.

Bu küçük kız, bu zavallı sakat küçük kız, sırf hayatını bağışladığı için İsa'ya teşekkür ediyor.

cripple sakat insan

Working with crippled people is really important.

Sakat insanlarla çalışmak gerçekten çok önemli.

Even retarded cripple people get married.

Zeka özürlü, sakat insanlar bile evleniyor.

cripple özürlü

Even retarded cripple people get married.

Zeka özürlü, sakat insanlar bile evleniyor.

cripple arızalı., arızalı

You crippled bitch!

Seni arızalı kaltak.