English-Turkish translations for criticize:

eleştirmek · tenkit etmek · other translations

criticize eleştirmek

Maybe you could learn something instead of just criticizing.

Belki sen de eleştirmek yerine bir şeyler öğrenebilirdin.

I'm always criticizing your shoes, but never offering solutions.

Her zaman ayakkabılarını eleştiriyorum ama asla bir çözüm sunmuyorum.

Here in the West it's easy to criticize Third World labor practices.

Burada Batı'da bu Üçüncü Dünya işçi uygulamalarını eleştirmek kolay. .

Click to see more example sentences
criticize tenkit etmek

No one's every criticized you, reprimanded you, critiqued you?

Kimse hiç seni eleştirmedi mi Richard? Kınayıp, tenkit etmedi mi?

She's so Don't criticize her, please.

O çok Onu tenkit etme lütfen.