English-Turkish translations for critter:

yaratık, yaratık. · hayvan · mahluk · other translations

critter yaratık, yaratık.

Just a little critter. Just

Küçük bir yaratık sadece.

That's not Otis! That's a green critter.

Bu Otis değil, bu yeşil bir yaratık.

Oh God, another critter.

Oh Tanrım, başka bir yaratık.

Click to see more example sentences
critter hayvan

Look at those little critters run.!

Şu küçük hayvanların kaçışlarına bir bak.!

A critter's faster than us and stronger.

Vahşi hayvanlar bizden daha güçlü ve hızlıdır.

critter mahluk

Get up, you lazy critter.

Kalk seni tembel mahlukât.