English-Turkish translations for crony:

arkadaş · kafadar, kafadar. · other translations

crony arkadaş

He and his basebaII cronies go to Vermont every year.

O ve beysboldan arkadaşları her yıl Vermont'a giderler.

Indian woman wreaked havoc on Angad's crony.

Hint kadını Angad'ın arkadaşlarını altüst etti.

crony kafadar, kafadar.

Maybe involving Chuck's cronies wasn't the best idea.

Belki o kafadarları bu işe katmak iyi bir fikir değildi.