English-Turkish translations for croupier:

krupiye · other translations

croupier krupiye

A croupier doesn't accept promises.

Krupiye sözleri kabul etmiyor.

Not a fucking croupier.

Bir krupiye ile değil.