English-Turkish translations for crutch:

değnek · koltuk değneği · destek · other translations

crutch değnek

Okay, let's get you a cane, maybe get you some crutches.

Tamam, sana bir baston bulalım. Koltuk değnekleri de olur.

She called them "disposable crutches," and she said,

Onlara "tek kullanımlık koltuk değneği," diyor ve

At least he's walking without crutches.

En azından değnekler olmadan yürüyebiliyor.

Click to see more example sentences
crutch koltuk değneği

Okay, let's get you a cane, maybe get you some crutches.

Tamam, sana bir baston bulalım. Koltuk değnekleri de olur.

She called them "disposable crutches," and she said,

Onlara "tek kullanımlık koltuk değneği," diyor ve

That's right. Crutches?

Koltuk değneği mi?

Click to see more example sentences
crutch destek

Using someone else as a crutch is dangerous for people like me.

Başka birisini destek olarak kullanmak benim gibi insanlar için tehlikeli.

Trent is using technology as an instrument, not as a crutch.

Trent teknolojiyi bir enstrüman olarak kullanıyor, destek olarak değil.

It is kind of a crutch.

Bu da bir tür destek.

Click to see more example sentences