English-Turkish translations for cryptic:

gizemli · şifreli · gizli · esrarlı · kapalı · other translations

cryptic gizemli

Well, he always had a knack for being cryptic.

Şey, o her zaman gizemli olmak için ustalık sergilerdi.

Nice and cryptic.

Güzel ve gizemli.

A jar of blood dramatic,cryptic,playful.

Bir kavanoz kan Dramatik, gizemli ve eğlenceli.

cryptic şifreli

I'm Carrie Cooke with a rather cryptic message for Joe Carroll.

Ben Carrie Cooke ve Joe Carroll'a şifreli bir mesajım var.

It's a rather cryptic message.

Bu oldukça şifreli bir mesaj.

This is the most cryptic conversation

Bu kadar şifreli bir konuşmayı,

cryptic gizli

She sent me a cryptic text.

Bana gizli bir mesaj gönderdi.

Cryptic clues, slogans, and code.

Gizli ipuçları, sloganlar ve şifreler.

Yeah, cryptic colorization.

Evet, gizli renklenme.

cryptic esrarlı

Why, because he's so cryptic like you?

Neden, senin gibi esrarlı diye mi?

That was cryptic.

Esrarlı oldu bu!

cryptic kapalı

A puzzle with missing pieces and some cryptic gibberish.

Parçaları kayıp olan bir puzzle ve bazı kapalı anlamsız sözler.