English-Turkish translations for cubicle:

bölme · kabin · hücre · odacık., odacık · other translations

cubicle bölme

I reserved a private cubicle for the semester.

Bu dönem için özel bir bölme ayırttım.

Your new office isn't really a cubicle.

Yeni büron, gerçekten küçük bir bölme değil.

And I get a cubicle.

Ve bir bölme alıyorum.

cubicle kabin

Only one customer to a cubicle.

Bir kabine sadece bir kişi girebilir.

La Zonga died in a cubicle.

La Zonga bir kabinde öldü.

Entrance through K-Bar ladies' room, first cubicle

Giriş K-Bar'daki kadınlar tuvaletindeki ilk kabinden.

cubicle hücre

Trust me, you can't play hockey in a cubicle.

İnan bana, bir hücrenin içinde hokey oynayamazsın.

cubicle odacık., odacık

Oh, yeah, I get a cubicle.

Oh, evet, ben bir odacık olsun.