English-Turkish translations for cucumber:

salatalık · hıyar · soğukkanlı., soğukkanlı · other translations

cucumber salatalık

Lettuce, cucumber, ham, light bulbs and garbage bags, right?

Marul, salatalık, jambon, ampul ve çöp poşeti, değil mi?

Tomatoes, cucumbers bell pepper, onion one garlic clove oil, salt, vinegar some day-old bread, and water.

Domates, salatalık kara biber, soğan bir diş sarımsak yağ, tuz, sirke bir gün beklemiş ekmek ve su.

Look, they got lemon, orange, and cucumber.

Bakın. Limon, portakal ve salatalık aromalısı var.

Click to see more example sentences
cucumber hıyar

This strange creature is a sea cucumber.

Bu garip yaratık bir deniz hıyarı.

And then the sea cucumber

Sonra da deniz hıyarı

Cucumber" Frank de Marco's widow is screwing Tony Russo?

Hıyar" Frank de Marco'nun dul eşi Tony Russo'yu mu beceriyor?

Click to see more example sentences
cucumber soğukkanlı., soğukkanlı

Cool as a prize cucumber.

Bir hıyar kadar soğukkanlı.