English-Turkish translations for cue:

işaret · replik · sıra · ipucu · isteka · işaret vermek · ıstaka · çağrı · other translations

cue işaret

Come on, kid, that's your cue.

Hadi ama, çocuk. Bu senin işaretin.

Max, this is not your cue.

Max, bu senin işaretin değildi.

That's your cue.

Bu senin işaretin.

That's our cue, kids. Come on.

Bu bize bir işaretti çocuklar, hadi.

That's your cue to be a hero.

Kahraman olman için bir işaret bu.

What do you mean, your cue?

İşaretin mi, bu ne demek?

Oh, that's our cue.

Oh, bu işaret bize.

We'll give you a cue, okay, Becky?

Sana işaret vereceğiz tamam Becky?

Guys, that's the cue.

Beyler, işte işaret bu.

Linda, Don, what cue is this?

Linda, Don, bu hangi işaretti şimdi?