English-Turkish translations for culprit:

suçlu., suçlu · sanık · zanlı · suçlu sanık · other translations

culprit suçlu., suçlu

A perfect plan: two bags, two bombs one offender, the anarchist dancer, the ideal culprit.

Mükemmel bir plan: iki çanta, iki bomba. .bir suçlu, anarşist bir dansçı. İdeal bir suçlu.

And the best way to close a case is to give them a culprit.

Ve bir davayı kapatmak için en iyi yol onlara bir suçlu vermektir.

Dad even made lp Man the culprit for your crime

Baba bile lp Man senin suçun sanık yaptı

Click to see more example sentences
culprit sanık

Dad even made lp Man the culprit for your crime

Baba bile lp Man senin suçun sanık yaptı

So the culprit must be here.

Bu yüzden sanık burada olabilir.

I want the culprits brought to me. Don't disappoint me, O'Brien.

Ben sanıklar istiyorum bana getirdi., O'Brien Beni hayal kırıklığına uğratma.

Click to see more example sentences
culprit zanlı

No culprits were ever apprehended, "and the federal government continues to investigate.

Tutuklanan hiç zanlı yok ve Federal hükümet araştırmaya hala devam ediyor.

culprit suçlu sanık

Dad even made lp Man the culprit for your crime

Baba bile lp Man senin suçun sanık yaptı