English-Turkish translations for cultivate:

yetiştirmek · ekici · yetiştirme · other translations

cultivate yetiştirmek

The perfect way to cultivate your imagination, perhaps even your talent.

Belki de yetenek mükemmel bir yol, hayal gücünüzü yetiştirmek için.

Maybe he wants to cultivate poppy.

Belki de haşhaş yetiştirmek istiyordur.

O'Shea, I've been cultivating him, grooming him.

O'Shea, ben, onu yetiştirilmesi oldum onu tımar.

cultivate ekici

We need a plough, and a cultivator, and seed for planting.

Bize bir pulluk, bir ekici ve ekilecek tohum lazım.

cultivate yetiştirme

It's a plant cultivation room.

Burası bitki yetiştirme odası.