English-Turkish translations for culture:

kültür · kültürel · kültür yapmak · bakteri kültürü · medeniyet · other translations

culture kültür

Finally, someone comes in from another country and actually asks about culture and history.

Sonunda birisi başka bir ülkeden gelip kültür ve tarih hakkında bir şey sordu.

Does this culture have a name?

Bu kültürün bir adı var mı?

And there's two bags of your culture right there.

Burada da iki torba dolusu kültürün var.

Click to see more example sentences
culture kültürel

There's more things in the world now, so the cultural decay rate of ideas is much, much faster.

Artık dünyada daha fazla şey var. Bu yüzden fikirlerin kültürel azalma oranı çok daha hızlı.

So, what brings you to this fascinating cultural event, Campbell?

Seni bu etkileyici kültürel olaya getiren nedir, Campbell?

It's a cultural or religious thing.

Bu kültürel ya da dini birşey.

Click to see more example sentences
culture kültür yapmak

Yes, this is a culture and we need to investigate accordingly.

Evet, bu bir kültür ve buna göre araştırma yapmamız gerek.

Some human cultures have done the same.

Bazı insan kültürleri de, aynı şeyi yaptılar.

It's just propaganda for consumer culture.

Sadece tüketim kültürü için yapılan bir propaganda.

Click to see more example sentences
culture bakteri kültürü

I just gave a sample last night for, um, bacterial cultures or something.

Daha dün gece bakteri kültürü gibi bir şey için numune verdim.

Blood culture was negative for bacteria.

Kan kültürü bakteri için negatifti.

Bacterial cultures, viral serologies, ANA and ANCA were all negative.

Bakteri kültürleri, viral serumlar, ANA ve ANCA hepsi negatifti.

Click to see more example sentences
culture medeniyet

Civilization, culture, and not coincidentally, my wife and children.

Medeniyet, kültür, ve tamamen tesadüfen, karım ve çocuklarım.