English-Turkish translations for cum:

döl · ile · gelmek · zevk suyu · other translations

cum döl

What'd you say, cum stain?

Sen ne dedin döl lekesi?

You are my only cum-swallowing sister-in-law, and I appreciate it.

Sen benim tek döl yutan yengemsin ve buna minnettarım.

You weak, stupid cum bucket.

Seni zayıf, aptal döl kovası.

Click to see more example sentences
cum ile

Awarded full scholarship, M.l.T. graduated magna cum laude.

Karşılıksız M.I.T. Bursu kazanıp Üstün başarıyla bitirdiniz.

I love E.E. Cummings.

Cummings. i çok severim.

cum gelmek

Suzanne Cummings has arrived to claim Walt's body.

Suzanne Cummings, Walt'un cesedini almak için geldi.

cum zevk suyu

Pre-cum moistens my prick.

Zevk suyum y.rağımı ıslatıyor.