English-Turkish translations for cupboard:

dolap · büfe · yüklük · other translations

cupboard dolap

Even the broom cupboard could be an antique dealer's dream.

Bir süpürge dolabı bile herhangi bir antikacının rüyası olabilir.

Why is this cupboard locked?

Bu dolap neden kilitli?

Just sit and wait in the cupboard?

Sadece dolapta otur ve bekle mi?

Click to see more example sentences
cupboard büfe

Women like big cupboards.

Kadınlar büyük büfeleri sever.

cupboard yüklük

This living room a small bedroom a beautiful bathroom kitchen, cupboards and so on

Bir oturma odası küçük bir yatak odası güzel bir banyo, mutfak yüklük ve gerisi işte