English-Turkish translations for cupcake:

kek · çörek · other translations

cupcake kek

Anyway, our cupcake business has a very important meeting tomorrow with Paul Platt, the party planner.

Her neyse, yarın kek işimiz için parti organizatörü Paul Platt ile çok önemli bir toplantı yapacağız.

So the cupcake shop isn't a stupid idea?

Kek dükkanı saçma bir fikir değil miydi yani?

That's why I made these cupcakes.

Bu yüzden bu kekleri yaptım.

Click to see more example sentences
cupcake çörek

You deserve a cupcake shop, and I deserve a new bed.

Sen bir çörek dükkanını, ben de yeni bir yatağı hak ediyorum.

I really need the cupcake business.

Bu çörek işine gerçekten ihtiyacım var.

I made you some more cupcakes.

Size biraz daha çörek yaptım.

Click to see more example sentences