English-Turkish translations for curable:

tedavi edilebilir · other translations

curable tedavi edilebilir

It's very rare, very curable.

Çok nadirdir ve tedavi edilebilir.

But both those things are curable.

Fakat bunları ikisi de tedavi edilebilir.

HlV is basically curable now.

HIV temelde tedavi edilebilir.