English-Turkish translations for curdle:

sütü kesmek · other translations

curdle sütü kesmek

The milk curdled yesterday.

Süt dün de kesilmişti.