English-Turkish translations for curettage:

kürtaj · other translations

curettage kürtaj

This isn't a curettage, OK?

Bu bir kürtaj değil, tamam mı?

The procedure is called dilation and curettage.

Bu işleme genişletme ve kürtaj deniyor.