English-Turkish translations for curiosity:

merak, meraklı · garabet · other translations

curiosity merak, meraklı

Just out of curiosity, what does that mean for Colonel Sheppard, in terms of days?

Sadece meraktan soruyorum, bu Yarbay Sheppard için gün bakımından ne anlama geliyor?

Just out of curiosity, when would this have to happen?

Sadece meraktan soruyorum, bu ne zaman olacak?

Why the sudden curiosity about your dad?

Baban hakkındaki bu ani merak da neden?

Click to see more example sentences
curiosity garabet

He is merely a curiosity.

O sadece bir garabet.