English-Turkish translations for curler:

bigudi · other translations

curler bigudi

Hey, um, what are you, throwing curlers?

Selam. O ne? Bigudi mi fırlatıyorsun?

Floppy slippers, housecoat, curlers, can of Little Friskies.

Yumuşak terlikler, ev kıyafeti, bigudiler, bir kutu Küçük Friskies.