English-Turkish translations for curling:

kıvrık · kıvrılma · other translations

curling kıvrık

This liver for Curl Nose.

Bu ciğer Kıvrık Burun için.

Snoop Doggy Dogg silky-fine press and curl?

Snoop Doggy Dogg ipeksi-ince baskı ve kıvrık?

curling kıvrılma

It's a curl out to the fullback on two.

Bu bir kıvrılma var dışında iki bek için.