English-Turkish translations for curly:

kıvırcık · bukleli · dalgalı · kıvrık · kıvrımlı, kıvrımlı. · other translations

curly kıvırcık

She's really, really, really little and has black, black curly hair and violet eyes.

Gerçekten, gerçekten, gerçekten küçük siyah kıvırcık saçları ve menekşe rengi gözleri var.

What do you think, Curly Joe?

Sen ne dersin, Kıvırcık Joe?

Case, he says it's a little brown girl with curly black hair.

Case, diyor ki küçük kahverengi kıvırcık siyah saçlı bir bebekmiş!

Click to see more example sentences
curly bukleli

Curly Bill, huh?

Bukleli Bill, ha?

They call me Curly Bill Brosius.

Bana Bukleli Bill Brocious derler.

curly dalgalı

Tall, with curly hair, green eyes.

Uzun, dalgalı saçlı, yeşil gözlü.

Same size. Same curly hair.

Aynı beden, aynı dalgalı saç.

curly kıvrık

Burt, you found another Mr. Curly Tail?

Burt başka bir Bay Kıvrık Kuyruk mu buldun?

And what beards. So soft, and curly and perfumed.

Ya o sakallar, o kadar yumuşak, kıvrık ve parfümlü

curly kıvrımlı, kıvrımlı.

Look, this one's curly like a mouse's tail.

Bak bu bir farenin kuyruğu gibi kıvrımlı.