English-Turkish translations for currency:

para · para birimi · döviz · nakit · nakit para · other translations

currency para

Si? I had a question about a foreign currency account.

Bir yabancı para birimi hesabı hakkında bir sorum vardı.

A bus driver would have to accept that as currency.

Otobüs şoförü nakit para gibi kabul etmek zorunda.

It's a digital currency.

O bir dijital para birimi.

Click to see more example sentences
currency para birimi

Si? I had a question about a foreign currency account.

Bir yabancı para birimi hesabı hakkında bir sorum vardı.

In other words, it's a commodity, not a currency?

Diğer bir deyişle, o bir mal, bir para birimi değil. Evet.

Art is currency for guys like this.

Sanat bu gibi adamlar için para birimi.

Click to see more example sentences
currency döviz

Global Currency Certificates.

Global Döviz Sertifikaları.

Depending on OPEC prices and foreign currency fluctuations, of course.

OPEC fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak elbette.

Everyone had currency loans.

Herkesin döviz kredisi vardı.

Click to see more example sentences
currency nakit

A bus driver would have to accept that as currency.

Otobüs şoförü nakit para gibi kabul etmek zorunda.

That is too much currency.

Çok fazla nakit demek bu.

A free-floating currency is inevitable.

Serbest kur nakdi kaçınılamaz bir şey.

currency nakit para

A bus driver would have to accept that as currency.

Otobüs şoförü nakit para gibi kabul etmek zorunda.