English-Turkish translations for curriculum:

müfredat · program · other translations

curriculum müfredat

British schools have a core curriculum.

İngiliz okullarında çekirdek bir müfredat var.

Within specified hours and a specified curriculum.

Belirli saatler ve belirli müfredat dahilinde.

Hey, Jeff, how's the old curriculum going?

Selam Jeff, müfredat nasıl gidiyor? Harika.

Click to see more example sentences
curriculum program

I-I'm corseted by the curriculum.

Müfredat programında boşluk yok.