English-Turkish translations for curse:

lanetlemek, lanet, lanetli · küfrü, küfür · lanet etmek · küfretmek · lanet okumak · küfretme · belâ · lanetleme · other translations

curse lanetlemek, lanet, lanetli

Because now The curse is gonna be stronger than ever, and you will be right here where you belong.

Çünkü şimdi lanet her zamankinden daha güçlü ve sen de burada kalacaksın, ait olduğun yerde.

Is there a curse on this place or what?

Bu yerde bir lanet falan var?

Curse you and your pretty little face.

Sana ve o küçük güzel yüzüne lanet olsun.

Click to see more example sentences
curse küfrü, küfür

I never curse, but she suddenly took my keys and hit me

Ben hiç küfür etmem. Ama o kız anahtarlarımı aldı ve bana vurdu.

Don't curse me tomorrow morning.

Yarın sabah bana küfür etmeyin.

And he cursed at me.

Bir de bana küfür etti.

Click to see more example sentences
curse lanet etmek

But a gypsy curse. How could I ignore a thing like that?

Ama Çingene laneti gibi bir şeyi nasıl göz ardı edebilirim?

Now go with a curse and serve me well.

Şimdi laneti götür ve bana hizmet et,

A devil's curse. It seeks to destroy you.

Şeytanın laneti, seni yok etmek için arıyor

Click to see more example sentences
curse küfretmek

Fantastic language especially to curse with.

Muhteşem bir dil. Özellikle küfretmek için.

Now she is cursing me.

Şimdi de bana küfrediyor.

Big man cursing his father.

Büyük adam babasına küfrediyor.

curse lanet okumak

Then why do you curse in Spanish?

O zaman neden İspanyolca lanet okuyorsun?

Why are you cursing yourself?

Neden kendine lanet okuyorsun?

curse küfretme

See, started cursing.

Bak, küfretmeye başladım.

curse belâ

It's a curse, Tom.

Bu bir belâ, Tom.

curse lanetleme

In that case, no cursing.

Bu davada, lanetleme yok.