English-Turkish translations for customary:

geleneksel · alışılmış · other translations

customary geleneksel

You weren't there, so I made your customary bet.

Sen yoktun, ben de senin geleneksel bahsini oynadım.

ls that customary? The mask?

Bu maske geleneksel midir?

customary alışılmış

It's quite the customary procedure.

Bu, çok alışılmış bir prosedürdür.