English-Turkish translations for customer:

müşteri · alıcı · other translations

customer müşteri

Look, it's not for you, it's for our customers. they're gonna demand a certain standard.

Bak, bu senin için değil, müşteriler için. Kesin bir standart talep edeceklerdir.

Just a customer.

Sadece bir müşteri.

He was a customer and good friend.

Bir müşteri ve iyi bir dosttu.

Click to see more example sentences
customer alıcı

Groot packs them to avoid customs; then you fly with Groot to authenticate them to the buyers.

Groot onları sıkıştıran gümrüğü önlemek için; sonra Groot ile uçtunuz.. alıcılar onları doğrulamak için.

Was the buyer a regular customer?

Alıcı düzenli bir müşteriniz miydi?