English-Turkish translations for cute:

şirin · tatlı · sevimli · hoş · güzel · yakışıklı · zeki · akıllı · other translations

cute şirin

So funny and cute and sweet.

Çok komik, şirin ve tatlı.

Yeah, that's a cute name.

Evet, şirin bir isim.

A cute little?

Küçük şirin mi?

Click to see more example sentences
cute tatlı

Yeah, but he's also smart and funny and really, really cute.

Evet, ama ayrıca akıllı ve komik ve çok, çok tatlı.

But a very cute idiot.

Ama çok tatlı bir salak.

No. Tell me who's cute.

Hayır. söyle bana kim tatlı.

Click to see more example sentences
cute sevimli

It's funny, if you just had a picture of, like, a cute cat or something, this might be a very different situation.

Komik olan şey, sadece bir resim olsaydı mesela sevimli bir kedi ya da bir şey, şu an çok farklı bir durum olabilirdi.

So smart and cute.

Çok zeki ve sevimli.

Maybe not cute so much.

Belki çok sevimli değil.

Click to see more example sentences
cute hoş

She's really smart and cute and funny and

O gerçekten akıllı ve hoş ve komik

That's a cute picture.

Bu, hoş bir resim.

That's such a cute name.

Ne kadar hoş bir isim.

Click to see more example sentences
cute güzel

Look how cute you are. And your dad, such a nice face, just like you.

Bak, ne kadar da sevimlisin. ve baban ne güzel bir yüzü var, tıpkı senin gibi.

Sweetie, it's not a costume, it's a cute outfit, and yes, it looks perfect.

Güzelim, bu bir kostüm değil, bu hoş ufak bir giysi ve evet mükemmel görünüyor.

Your face so beautiful and Hans is so little, so cute, eh?

Yüzün Çok güzel ve Hans çok küçük, çok şirin, öyle mi?

Click to see more example sentences
cute yakışıklı

Yes, he's so cute. And handsome.

Evet, çok tatlı biri ve yakışıklı.

I just think he's not that cute.

Bence o kadar da yakışıklı değil.

He's a nice guy. Cute, too.

İyi bir adam, yakışıklı da.

Click to see more example sentences
cute zeki

She's so cute, and she's so smart.

Çok tatlı ve çok zeki biri.

So smart and cute.

Çok zeki ve sevimli.

So he's smart, cute and kind.

Yani o, zeki, sevimli ve kibar.

Click to see more example sentences
cute akıllı

Yeah, but he's also smart and funny and really, really cute.

Evet, ama ayrıca akıllı ve komik ve çok, çok tatlı.

He's so cute, and he's very smart.

O çok sevimli ve çok akıllı.

You're cute, but you're not too smart.

Çok şekersin. Ama o kadar akıllı değilsin.

Click to see more example sentences