English-Turkish translations for cutpurse:

yankesici · other translations

cutpurse yankesici

Thieves and cutpurses, the dregs of humankind, all mixed together in a shallow, drunken stupor.

Hırsızlar ve yankesiciler, insanlığın tortuları Hepsi sığ, sarhoş bir uyuşukluk içinde bir arada.