English-Turkish translations for cuttlefish:

mürekkep balığı · other translations

cuttlefish mürekkep balığı

with cuttlefish tentacle, dog rose purée,

mürekkep balığı dokunaçları, yaban gülü ezmesi,

Cuttlefish are aggressive hunters.

Mürekkep balıkları saldırgan avcılardır.