English-Turkish translations for cycle:

döngü · bisiklet · devir · devre · çevrim · çember · dönem · zaman · süreç · evre · bir devreden geçmek · other translations

cycle döngü

It's a vicious cycle, but it's not a vicious cycle I'm willing to break.

Bu bir kısır döngü. Ama benim bozacağım bir kısır döngü değil.

It's just one big cycle for me.

O sadece benim için büyük bir döngü.

Otherwise, the vicious cycle will continue.

Aksi halde, kısır döngü devam edecek.

Click to see more example sentences
cycle bisiklet

Sell this car and buy a secondhand cycle with that money.

Bu arabayı sat ve parasıyla ikinci el bir bisiklet al.

I'll buy you a new hover cycle.

Sana yeni bir hava bisikleti alacağım.

This cycle too was just like Chandu

Bu bisiklet de aynı Chandu gibiydi.

Click to see more example sentences
cycle devir

Coach, there was a slight little problem with the rinse cycle.

Koç, durulama devri ile ilgili küçük bir sorun vardı.

She added a second cycle cell.

İkinci bir devir ekledi, ve

Apparently, he's entering another cycle.

Anlaşılan, başka bir devire giriyor.

Click to see more example sentences
cycle devre

Every half cycle a new leader takes over.

Her yarım devrede bir yeni bir lider başa geçiyor.

For them, eighty cycles of government.

Onlar için, seksen devre hükümet.

Five cycles I spent on a budong mining operation

Beş devreyi bir budong maden işletmesinde harcadım

Click to see more example sentences
cycle çevrim

Computer, initiate regeneration cycle.

Bilgisayar, yenilenme çevrimini başlat.

Regeneration cycle incomplete.

Yenilenme çevrimi tamamlanmadı.

Have you missed any regeneration cycles?

Herhangi bir yenilenme çevrimini kaçırdın mı?

Click to see more example sentences
cycle çember

Dragon Gate fly cycle" what?

Ejder, Kapı, Uçuş, Çember" Ne?

Dragon Gate fly cycle"!

Ejder, Kapı, Uçuş, Çember"!

Dragon Gate fly cycle", "Fake or genuine

Ejder, kapı, uçuş, çember." "Sahte mi hakiki mi?

Click to see more example sentences
cycle dönem

But the cycle of bloodshed continues.

Ama kan dökme dönemi devam eder.

This is Mr. Macey's last statement cycle.

Bu, bay Macey'nin son bilanço dönemi.

The Etruscan, Sumerian and Dradian have their own cycles.

Etrüskler, Sümerliler ve Druidler de kendi dönemlerine sahipler.

cycle zaman

A cycle you'll never ever, ever, ever, ever, ever change.

Hiçbir zaman hem de hiç, hiç, hiç hiç değişmeyecek bir döngü.

A four-cycle TRZ Airmaster!

Dört zamanlı bir TRZ Airmaster!

cycle süreç

The whole cycle.

Bütün bir süreç.

The Earth's water cycle is a process of constant renewal.

Dünya'nın su döngüsü, daimi bir yenilenme süreci gibi.

cycle evre

Moon cycle, gentlemen

Ayın evreleri, beyler.

cycle bir devreden geçmek

Every half cycle a new leader takes over.

Her yarım devrede bir yeni bir lider başa geçiyor.