English-Turkish translations for cynical:

alaycı · kötümser · kuşkucu · sinik · şüpheci · küçümseyici, küçümseyen · other translations

cynical alaycı

It's very easy to be cynical about love, but this, tonight, this is hard.

Aşk konusunda alaycı olmak oldukça kolaydır ama bu, bu gece çok zor.

But I think Huey has a far more bitter, cynical sense of humor.

Ancak bence Hüvi'nin çok daha alaycı bir mizah anlayışı var.

Too bad I'm not cynical enough to do this full-time.

Çok kötü alaycı değilim Yeterince bu tam zamanlı yapmak.

Click to see more example sentences
cynical kötümser

It's the darkest, most cynical thing you could imagine, but it's absolutely true.

Bu belki düşünebilecek en karanlık, en kötümser şey ama kesinlikle doğru.

When did you become so cynical?

Ne zaman bu kadar kötümser oldun sen?

Daniel, don't be so cynical.

Daniel, bu kadar kötümser olma.

Click to see more example sentences
cynical kuşkucu

She's a little cynical and kind of an outsider.

Biraz kuşkucu ve bir bakıma da aykırı bir tip.

Don't be so cynical.

Bu kadar kuşkucu olma.

Anyone can be cynical, Hank.

Herkes kuşkucu olabilir Hank.

Click to see more example sentences
cynical sinik

Now, that is cynical. And Southerners usually aren't that cynical.

Şimdi, bu çok sinik ve güneyliler genelde öyle sinik değillerdir.

Wow, your friend's so cynical.

Vay, arkadaşın çok sinik.

Maybe just cynical or disillusioned.

Belki sadece sinik ve iyiliğe inanmıyor.

cynical şüpheci

Maybe I'm the world's biggest cynic.

Belki dünyanın en şüpheci adamıyım.

Spoken like a true cynic.

Tam bir şüpheci gibi konuştun.

cynical küçümseyici, küçümseyen

You cynical, manipulative, cold-blooded adonis.

Seni küçümseyici, çıkarcı, soğuk kanlı züppe.