English-Turkish translations for cyprus:

Kıbrıs, Kıbrıs. · other translations

cyprus Kıbrıs, Kıbrıs.

Carrie Mathison, Major Joy Mendez; she'll be traveling with you to Cyprus.

Carrie Mathison, bu Binbaşı Joy Mendez; Kıbrıs'a kadar seninle gelecek.

But you put a bomb under Monsieur al-Chir's bed in Cyprus and now he's defunct.

Ama Kıbrıs'ta Mösyö al-Chir'in yatağının altına bomba koymuştunuz ve şu anda ölü.

Cyprus Houses, East New York.

Kıbrıs evleri, doğu New York.

Click to see more example sentences